Aktualnie nie prowadzimy żadnych postępowań przetargowych

AKTUALNE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI SŁUŻĄCEJ DO UTRZYMANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ

________________________________________________________________

PRZETARG NIEOGRANICZONY

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

- Załączniki do SIWZ

nr RZSW-233/2018 z dnia 09.07.2018 r.

________________________________________________________________

- Wyjaśnienie I do SIWZ z dnia 07.08.2018 r.

- Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.08.2018 r.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 21.08.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

ARCHIWALNE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE